Disclaimer

Disclaimer

De website www.equimatch.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Stichting Capacity Shop. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming afbeeldingen, teksten en redactionele stukken die allemaal onder ons auteursrecht vallen te kopiëren of op een andere manier te gebruiken, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Ook commercieel gebruik van onderdelen van deze website is verboden. Alle afbeeldingen en productbeschrijvingen en dergelijke vallen onder het beschermde copyright van Equimatch en mogen niet overgenomen worden.

Wij proberen deze website zo goed mogelijk en informatief in te richten voor alle bezoekers. Dit betekent dat we voortdurend werken aan het up to date houden van de gegevens. Ook al besteden we hier veel tijd aan, toch kan het voorkomen dat informatie onjuist, onvolledig of verouderd blijkt te zijn. Equimatch is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Wij behouden ons dan ook steeds het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Equimatch is dus niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die veroorzaakt wordt door de website of voortvloeit uit het gebruik van de website.
Wij werken zorgvuldig met cookies. Kijk gerust voor meer informatie op onze Privacy Policy pagina. Manage cookies